سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ما تکیه گاه میان راهیم . آن که از پس آمد به ما رسد ، و آن که پیش تاخته به ما بازگردد . [نهج البلاغه]
 
جمعه 86 اردیبهشت 28 , ساعت 5:58 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

 1-خدای تعالی ناسزا و ناسزاگویی را دشمن دارد.

 2- هر دردی دوایی دارد و دوای گناهان ،آمرزش خواهی است.

 3- خانه ای که در آن بچه نباشد،برکت ندارد.

 4- مصیبت ها،مرض ها و اندوه ها، کیفرهای دنیوی هستند.

 5- یاد خدا ،شفای دلهاست.

 6- هر قرضی که سود آور باشد، رباست.

 7- هر که خانه ای بفروشد و با آن خانه ی دیگری نخرد ،آن پول برایش برکت نخواهد داشت.

 8- با اهل زمین مهربانی کن ،تا اهل آسمان برتو رحم کنند.

 9- مسکن ،همسایه ی خوب و سوا ری خوش رکاب از سعادت مرد است.

 10- واسطه گری میان دو نفر در کار ازدواج،از بهترین واسطه گری هاست.

 11- روز قیامت ،قرآن شفیع خوبی برای قرآن خوان است.

 12- اگر دانش از ثریا آویزان باشد،هر آینه،قومی از فرزندان فارس (ایرانیان )بدان می رسند.

 13- از چشم بد به خدا پناه برید،زیرا بد چشمی حقیقت دارد.

 14- تو را از سه خصلت نهی می کنم : حسد ،حرص و تکبر.

 15- با زکات ،اموالتان را حفظ کنید، با صدقه ،بیمارانتان را درمان نمایید،و دعا را در مقابل گرفتاری سپر سازید.

 16- عیادت کننده ی مریض ،(گویا)در راه بهشت قدم می زند تا وقتی که (از عیادت)باز گردد.

 17- اعتبار نامه به مهر آن است.

 18- هر درختی ،میو ه ای دارد و میو ه ی دل ،فرزند است.

 19- گدای در خانه ی مو من ،هدیه خداوند به اوست.

 20- هر گناهی ،توبه ای دارد مگر بد اخلاقی.لیست کل یادداشت های این وبلاگ