سفارش تبلیغ
صبا ویژن
روزى دو گونه است : آن که بجوید و آن که بجویندش ، پس آن که دنیا را جوید مرگ در پى او پوید تا از دنیایش برون راند و آن که آخرت را خواهد دنیا او را جوید تا روزى‏اش را به کمال بدو رساند . [نهج البلاغه]
 
یکشنبه 88 تیر 7 , ساعت 5:51 صبح

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از دستورهای واجب اسلامی ، برای جلوگیری از برخی بیماریها ، ختنه کردن است فرزند پسر است. صاحب جواهر گفته است: وجوب ختنه ، از ضروریات دین و مذهب است و روایات فراوان، بلکه متواتر بر آن دلالت دارد.

حال سؤالی مطرح می شود که آیا ختنه فقط مختص به مسلمانان است یا در مذاهب دیگری نیز وجود داشته که ما به اختصار به یکی از این مذاهب اشاره نموده، چند سطری توضیح خواهیم داد:

یکی از صاحب نظران درباره ختنه و فواید آن چنین نگاشته است:بریدن دنباله ی آزاد پوست آلت«ختنه » نامیده می شود. این عمل از قدیم در میان برخی از اقوام متداول بوده است. « هردوت» مورخ یونانی می نویسد: مصریان قدیم به فواید آن پی برده، فرزندان خود را ختنه می کردند.برخی بر این باور دارند که حضرت ابراهیم علیه السلام نخستین کسی بود که این روش را معمول داشت. در دین یهود، عمل ختنه از مراسم دین شمرده شده می شود و نوزادان خود را روز هشتم ختنه می کنند؛ ولی روش آنان از بهداشت دور است و آدابی دارند که ممکن است اجرای آن موجب سرایت بیماری گردد. آنچه به عنوان ختنه در میان یهودیان و به دستخاخام انجام می گیرد به این صورت می باشد که معمولاً شخص ِ همراه خاخام ، دو زانوی نوزاد را محکم گرفته، سپس خاخام شخصاً ختنه را انجام می دهد و بلافاصله کمی آب دهان روی آلت بچه می ریزد و سپس خودِ آلت را به دهان فرو برده، شست و شو می دهد.چنان چه که روشن است ممکن است ضرر این گونه ختنه از زیان هایی که بر اثر ختنه نکردن به کودک می رسد، بیشتر باشد؛ زیرا دهان ، کانون اغلب میکروب هاست؛ به ویژه آن که اگر خاخام ، بیماری مزمن داشته باشد، کافی است که زخم کودک را چرگین و آلوده سازد و نیز ممکن است میکروب بیماری از آلت نوزاد به خاخام سریت نماید. به خاطر این نکات ، در سال 1848، یهودیان فرانسه این عادت را ترک کردند و از بهره های نیک آن برخوردار شدند.

ادامه مطلب...


لیست کل یادداشت های این وبلاگ