سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
بینوا فرزند آدم ، مرگش پوشیده است ، و بیمارى‏اش پنهان ، کردارش نگاشته است و پشه‏اى او را آزار رساند جرعه‏اى گلوگیر بکشدش و خوى وى را گنده گرداند . [نهج البلاغه]
 
جمعه 86 اردیبهشت 28 , ساعت 5:55 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

 مومن آینه مومن است :

آینه: زمانی عیب را می گوید که خود غباری نداشته باشد.

آینه: از روی صفا ولطافت می گوید غرض و مرض ندارد.

آینه: عیب را بی سر و صدا می گوید.

آینه: تنها عیب را نشان نمی دهد،زیبائیها را هم بازگو می کند.

 آینه:عیب را چند برابر نمی کند.

 آینه: در عیب گویی مراعات پست و مقام نمی کند.

آینه: در عیب گویی توقع و انتظاری ندارد.

آینه: فقط عیب ظاهر را می گوید،تجسس نمی کند.

 آینه: عیب را چون عقده به دل نمی گیرد.

آینه:هر چه بهتر بگوید ارزشش بیشتر است.

آینه: را هنگام عیب گویی نباید شکست.

 آینه: در حال شکستگی نیز از کارش دست بردار نیست.لیست کل یادداشت های این وبلاگ