سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
آنکه با کسی که از مدارایش ناگزیر است مدارا نمی کند، حکیم نیست . [امام علی علیه السلام]
 
یکشنبه 89 تیر 27 , ساعت 12:1 عصر

        به نام خدایی که الفبای معرفت به خودش رو به ما یاد داده است

الف: اشتیاق برای رسیدن به نهایت آرزوها .

ب: بخشش برای تجلی روح و صیقل جسم .

پ: پویاپی برای پیوستن به خروش حیات .

ت: تدبیر برای دیدن افق فرداها .

ث: ثبات برای ایستادن در برابر باز دارند ه ها .

ج: جسارت برای ادامه زیستن.

چ: چاره اندیشی برای یافتن راهی در گرداب اشتباه .

ح: حق شناسی برای تزکیه نفس .

خ: خودداری برای تمرین استقامت .

د: دور اندیشی برای تحول تاریخ .

‌ذ: ذکر گوپی برای اخلاص عمل .

ر: رضایت مندی برای احساس شعف .

ز: زیرکی برای مغتنم شمردن دم ها .

ژ: ژرف بینی برای شکافتن عمق درد ها .

س: سخاوت برای گشایش کار ها .

ش: شایستگی برای لبریز شدن در اوج .

ص: صداقت برای بقای دوستی .

ض: ضمانت برای پایبندی به عهد .

ط: طا قت برای تحمل شکست .

ظ: ظرافت برای دیدن حقیقت پوشیده در صدف .

ع: عطوفت برای غنچه نشکفته باورها .

غ: غیرت برای بقای انسانیت .

ف: فداکاری برای قلب های درد مند .

ق: قدر شناسی برای گفتن ناگفته های دل .

ک: کرامت برای نگاهی از سر عشق .

گ: گذشت برای پالایش احساس .

ل: لیاقت برای تحقق امید ها .

م: محبت برای نگاه معصوم یک کودک .

ن: نکته بینی برای دیدن نادیده ها .

و: واقع گرایی برای دستیابی به کنه هستی .

ه: هدفمندی برای تبلور خواسته ها .

ی: یک رنگی برای گریز از تجربه دردهای مشترک

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ